Czas podtrzymania po wymianie akumulatorów w UPS.

Zasilacz UPS może składać się elektroniczne ograniczenie dostępnej pojemności. W takiem urządzeniu rozbudowania baterii akumulatorów nie przyniesie spodziewanego rezultatu. Ograniczenie spowoduje zakończenie pracy bateryjnej niemniej jednak, że napięcie na akumulatorach dalekie jest ponadto od bezpiecznej granicy napięcia odcięcia. Zadziała „licznik” pobranych amperogodzin. Możliwe jest także, że przed inauguracją ładowania narzędzie przygotuje auto sprawdzian pojemności akumulatorów poprzez sprawdzenie rezystancji wewnętrznej. Wynik zasadniczo odbiegający od projektowanej pojemności uznany może być za błąd oraz narzędzie przerwie pracę.

Część sprzętów po wymianie bardzo wyeksploatowanych akumulatorów cały czas ma zapamiętaną niezbyt wygórowaną pojemność oraz po wymianie akumulatora na nowy wymagać może zresetowania - odświeżenia ustawień. Czasami wystarczające jest kilkukrotne rozładowanie pod niedużym obciążeniem oraz ponowne naładowanie. Po wyżej wspomnianym zabiegu narzędzie przystosowuje się do nowych elementów oraz stosuje pełną dostępną pojemność. Urządzenia zaopatrzone w możliwość rozporządzania przy pomocy laptopa PC mają sposobność wymagać kalibracji z pomocą dołączonego oprogramowania.

Podobna sytuacja do wymiany akumulatorów starych na nowe sytuacja występuje przy rozbudowie banku akumulatorów. Przy założeniu, że uzupełniające akumulatory podłączone są równolegle do tego samego złącza, elektronika zasilacza rozpoznaje je jako jeden zespół akumulatorów. W powiązaniu z taką sytuacją w sytuacji o ile po rozbudowie banku akumulatorów nie odnotowaliśmy spodziewanego powiększenia czasu podtrzymania mamy szansę zastosować zabiegi tak samo do przy wymianie bardzo wyeksploatowanych akumulatorów na nowe o takich samych parametrach fabrycznych.

Więcej informacji na temat wymiany akumulatorów i rozbudowy banku mocy znajdziesz tutaj.